• Εταιρεία

Η Εταιρεία

 • Έδρα: Ν.Ψυχικό Αθήνα
 • Έτος ιδρύσεως: 1996
 • Ανθρώπινο δυναμικό: 42 εργαζόμενοι
 • Πανελλαδική κάλυψη Νοσοκομείων, Ιατρικών Κέντρων & Ιδιωτικών Ιατρείων

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Μηχανήματα και Υλικά Νευροφυσιολογικής παρακολούθησης
 • Υλικά Επεμβάσεων
 • Χειρουργικά Εργαλεία
 • Χειρουργικές Διαθερμίες
 • Νοσοκομειακός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός Ιατρείων
 • Εξοπλισμός Επειγόντων
 • Λούπες - Μικροσκόπια - Γυαλιά προστασίας
MART HELLAS - Αγγελοπούλου 23 - Ν.Ψυχικό 11525